Oprava a rekonštrukcia chodníkov na území mesta Prievidza18. 2. 2016 11:06

Prievidza bude pokračovať v boji so svojim najväčším problémom – zlým technickým stavom ciest a chodníkov. V tomto roku spúšťa obnovu a rekonštrukciu veľkého počtu chodníkov, pričom sa sústredí na opravy a rekonštrukcie chodníkov pre chodcov vo všetkých častiach mesta. Po troch rokoch opráv cestných komunikácií sa tak môžu tešiť aj prievidzskí chodci.

Zmluva k rekonštrukčným prácam podpísaná

Na základe výsledku verejného obstarávania uzavrelo mesto Prievidza v týchto dňoch Zmluvu o dielo so stavebnou spoločnosťou STRABAG s.r.o., na základe ktorej spoločnosť vykoná opravy a rekonštrukcie existujúcich miestnych chodníkov. Opravy pozostávajú buď z obnovy asfaltového povrchu chodníkov alebo z výmeny pôvodnej asfaltovej plochy za nový povrch zo zámkovej dlažby. Začiatok opráv vo vybraných lokalitách je naplánovaný už na najbližšie obdobie.

„Plošnou opravou chodníkov zvýšime komfort pre všetkých chodcov ale v podstatnej miere sa skrášli aj kolorit verejných priestranstiev v Prievidzi,“ podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková. Peniaze na tieto práce sú vyčlenené v rozpočte mesta, pričom celková cena za dielo je stanovená na sumu 164 240,75 eur s DPH

Zoznam chodníkov vyčlenených na opravu ako aj cena za ich opravu:

Pri opravách chodníkov dochádza k výmene pôvodných už zničených asfaltových povrchov za nový asfaltový chodník.:

Oprava chodníka Cena s DPH
Nábrežie sv. Cyrila 14 710,67 €
Rastislavova ulica 18 227,63 €
Veľkonecpalská ulica 19 447,75 €
Ulica Janka Kráľa 12 981,77 €
Ulica M. R. Štefánika 8 002,73 €
Ulica Ľ. Ondrejova 7 503,48 €
Ulica A. Bednára 8 509,42 €

Pri rekonštrukcii chodníkov bude vymenený pôvodný povrch za zámkovú dlažbu.:

Rekonštrukcia chodníka Cena s DPH
Ulica Janka Kráľa 8 552,88 €
Vnútorná ulica 3 330,02 €
Rad L. N. Tolstého 36 975,53 €
medzi ulicami K. Nováckeho a Makovického 3 179,35 €
Ulica K. Nováckeho 22 819,52 €

Prípravné práce prebehli už minulý rok

Zoznam chodníkov, ktoré boli vybraté na opravy a rekonštrukcie, bol zvolený na základe konzultácie s výbormi volebných obvodov, pričom sa prihliadalo aj na vyťažiteľnosť chodníkov ako aj na ich stav.

V predchádzajúcom roku mesto realizovalo prostredníctvom aktivačných pracovníkov odstraňovanie liatych asfaltov z povrchu niektorých chodníkov, čím sa výrazne znížili náklady na rekonštrukčné práce. „Aktivační pracovníci pre mesto realizovali práce, ktoré by inak museli byť predmetom verejného obstarávania. Takto sme dokázali ušetriť finančné prostriedky, ktoré budeme môcť použiť na opravy chodníkov práve v tomto roku,“ uzavrela primátorka Katarína Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri