Oprava výbehu pre psov17. 6. 2022 12:52

Oznamujeme obyvateľom, že v termíne od 20. 06. do 31. 07. 2022 budú prebiehať práce vo výbehu pre voľný pohyb psov v Nábrežnom parku – ZŠ Šafárika (oplotený výbeh).

Práce pozostávajú z údržby a opráv cvičebných prvkov, úpravy plochy pri lavičkách a oplotenia. Počas tohto obdobia bude výbeh na dobu nevyhnutnú pre výkon niektorých prác (nátery, výmena zariadenia) uzavretý pre verejnosť. Žiadame o rešpektovanie oznamu o dočasnom zákaze prístupu do výbehu, ktorý bude umiestnený na vstupnej bránke.“


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri