Opravia prístupovú cestu k materskej škole na Ulici M. Mišíka24. 5. 2021 11:25

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na opravu prístupovej komunikácie na Ulici M. Mišíka, pred materskou školou.

Pôvodný betónový povrch prístupovej cesty k MŠ M. Mišíka je v zlom technickom stave. Jeho zhoršenie nastalo aj po kompletnej rekonštrukcii materskej školy. V najbližších týždňoch začnú práce na jeho oprave.

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s opravou prístupovej komunikácie v rozsahu odstránenia betónového krytu vozovky a následné položenie nového asfaltového povrchu. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 60 metrov. Cena prác je zmluvne stanovená 14 338,87 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri