Opravy ciest po zosuvochLorem ipsum dolor sit amet 2. 12. 2015 09:47

Dve ulice v mestskej časti Veľká Lehôtka sa dočkali potrebných opráv. Remeselnícka ulica a Hlboká ulica boli postihnuté zosuvmi.

V týchto dňoch sa realizujú opravy ulíc Hlboká a Remeselnícka. Práve na týchto cestách došlo k rekonštrukcii vodovodu po tom, ako bol poškodený zosuvmi pôdy. 

Obsahom prác je oprava rozkopávok po rekonštrukcii vodovodu. Oprava spočíva v realizácii polotuhej konštrukcie vozovky vrátane podkladových vrstiev v rozsahu rozkopávky. Povrchová úprava bude z asfaltového koberca. Práce sú financované z rozpočtu mesta Prievidza. Oprava Hlbokej ulice je naplánovaná v hodnote 13 998,13 € s DPH. Oprava remeselníckej ulice je vyčíslená na sumu 27 388,63 € s DPH. Práce budú v plnom rozsahu zrealizované ešte v tomto roku. 

V roku 2013 postihli mestské časti Hradec a Veľká Lehôtka aktívne svahové deformácie, pre ktoré zasadal niekoľko krát aj krízový štáb mesta. Zosuvmi boli postihnuté viaceré lokality týchto mestských častí vrátane ulíc Hlboká a Remeselnícka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri