Opravy kultúrneho domu Hradec27. 10. 2014 07:39

V týchto dňoch bola ukončená rekonštrukcia kultúrneho domu v prímestskej časti Hradec. Rekonštrukčné práce pozostávali predovšetkým zo zateplenia obvodového plášťa samotného objektu.

Na kultúrnom dome v Hradci bola realizovaná oprava obvodového plášťa so zateplením troch stien obvodového plášťa objektu. Pred realizáciou zateplenia boli z povrchu obvodového plášťa odstránené všetky poškodené časti povrchovej úpravy, ktoré niesli známky zníženej súdržnosti s podkladom. Ďalšou významnou časťou rekonštrukcií bolo odvodnenie muriva samotného objektu, kde   boli realizované drenáže a odvodňovacej šachty, ako aj lokálne opravy strechy na kultúrnom dome. Práce boli vyhotovené v sume  29 982,10 eur.

Zatepľovacie, odvodňovacie práce a opravy strechy neboli prvými rekonštrukciami tohto objektu. Od roku 2012 boli postupne na kultúrnom dome realizované viaceré práce ako upravená vnútorná fasáda, dopĺňaný inventár pre lepšie vybavenie kultúrneho domu a vymenené okná na objekte.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri