Opravy miestnych komunikácií a chodníkov – Tichá ulica a Ulica A. Mišúta17. 4. 2020 09:13

Samospráva upozorňuje verejnosť na začatie prác a s tým súvisiace obmedzenia dopravy v rámci opráv miestnych komunikácií a chodníkov. Opravy bude realizovať spoločnosť Swietelsky – Slovakia, spol. s r. o.

Počas jari 2020 pripravuje mesto Prievidza ďalšie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie opráv je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách. Predmetom prác bude odstránenie jestvujúcich krytov a realizácia pokládky nových asfaltov. 

V termíne od 20.04.2020 budú realizované opravy na nasledovných miestnych komunikáciách a chodníkoch:
-    oprava miestnej komunikácie na Tichej ulici
-    oprava chodníka na Ulici A. Mišúta (pred MŠ) – pri parkoviskách bude vyznačený pracovný pás v šírke cca 1,0 m ako manipulačný priestor

Z dôvodu čiastočnej uzávierky miestnych komunikácií a chodníkov žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri