Opravy na MŠ na Ul.D. KrmanaLorem ipsum dolor sit amet 19. 11. 2014 10:23

Radnica vyčlenila z tohtoročného rozpočtu viac ako 400 tisíc eur na účely opráv materských škôl.  Momentálne sa realizujú stavebné práce na materskej škole na Ulici D. Krmana v hodnote 71 533,18 eur. K rekonštrukčným prácam na MŠ D. Krmana patrí prioritne rekonštrukcia strechy a sanačné práce.

Predmetom rekonštrukčných prác bude výmena strešnej krytiny i realizácia nového odkvapového systému. Okrem opráv na podkroví objektu sa realizujú rekonštrukčné práce aj na objekte materskej školy. Podzemné časti rozvodov dažďovej kanalizácie budú kompletne vymenené a bude urobená  sanácia poškodenej vnútornej omietky budovy školy.
V tomto roku sa postupne realizujú opravy a investičné akcie na materských školách na Ul. D. Krmana, na Ul. M. Mišúta a Nábreží svätého Cyrila. V prípade základných škôl (ďalej len ZŠ) boli finančné prostriedky investované v ZŠ Ul. S. Chalupku, ZŠ Ul. P. Dobšinského, ZŠ Rastislavova ul., a ZŠ Malonecpalská ul.

Týmito opravami sa mesto snaží postupne znižovať svoj investičný dlh, ktorý reprezentuje dlhoročné neinvestovanie do majetku mesta ako sú budovy materských a základných škôl, či chodníkov a ciest. Investičný dlh mesta Prievidza je nevyčísliteľný. Dlhodobým ignorovaním potrieb v udržiavaní objektov sa znehodnocoval mestský majetok a dochádzalo tak k zvyšovaniu nákladov na energie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri