Opravy v dvoch materských školách19. 12. 2014 07:48

V týchto dňoch sa dokončievajú posledné rekonštrukčné práce na dvoch materských školách v meste Prievidza. Už 7. decembra bude ukončená rekonštrukcia MŠ na Nábreží sv. Cyrila a MŠ na Ulici D. Krmana.

Rekonštrukcie MŠ na Nábreží sv. Cyrila
Rekonštrukcie  materskej školy sa realizovali  v pavilónoch B a C. Práce boli zamerané špeciálne na rekonštrukciu plochej strechy, dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy na streche. V rámci rekonštrukcií boli realizované nové klampiarske výrobky a nový bleskozvod.  Okrem rekonštrukcie strechy boli pôvodné drevené okná vymenené za nové plastové.  Cena uvedených prác predstavuje sumu 60 937,66 eur

Rekonštrukcie MŠ na Ulici D. Krmana
Aj v tejto materskej škole prešla rekonštrukciou strecha budovy a realizoval sa  nový blezkozvod.. Na uvedenej materskej škole boli práce zamerané taktiež na stabilizáciu konštrukcie krovu, ktorý sa zosilnil prídavnou oceľovou konštrukciou. V budove boli realizované aj zateplenia stropu a podlahy. Cena uvedených prác predstavuje finančnú čiastku 71 533,18 eur.

Opravy škôl v roku 2015

Nový rozpočet na rok 2015 počíta s ďalšími investíciami do opráv materských a základných škôl. Ako uviedla zámery primátorka mesta Katarína Macháčková „z dôvodu neudržateľného havarijného stavu materských škôl je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v objeme 160 000 €. V roku 2015 sú naplánované čiastočné opravy a rekonštrukcie I. ZŠ na Ul. S. Chalupku, ZŠ na Ul. Rastislavova, ZŠ Malonecpalská, ZŠ Mariánska, ZŠ na Ul. energetikov a na ZŠ na Ul. P. Dobšinského. Pre ZUŠ je vyčlenená suma na dokončenie zateplenia a pre CVČ je naplánovaná rekonštrukcia strechy.“


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri