Osvetlenie kaplnky v Necpaloch25. 2. 2015 08:15

V rámci projektu osvetľovania pamiatok v meste Prievidza prišla tento rok na rad po Kostole Najsvätejšej trojice, farskom Kostole sv. Bartolomeja a Mariánskom kostole aj kaplnka na sídlisku Necpaly. Po provizórnom skúšobnom nasvietení bolo v týchto dňoch zrealizované finálne osvetlenie  tejto sakrálnej stavby.

Projekt bol zrealizovaný na základe vizualizácie, ktorá bola vypracovaná dodávateľom. Následne pracovníci mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. uskutočnili samotné osvetlenie na požiadavku mesta Prievidza.

Kaplnka na sídlisku Necpaly tak bola osvetlená prostredníctvom dvoch kusov 70 W reflektorov a štyroch kusov 150 W reflektorov.

Táto požiadavky vzišla z Denného centra Necpaly a takisto prešla aj výborom volebného obvodu č. 1.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri