Osvetlenie ulice Na Stráňach9. 6. 2015 07:42

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len „TSMPD s.r.o.“) ako správca verejného osvetlenia splnilo jednu z dlhodobých požiadaviek obyvateľov. Zamestnanci TSMPD s.r.o. realizovali osvetlenie ulice Na Stráňach.

Po administratívnych problémoch bolo potrebné v pôvodnom projekte upraviť trasovanie stožiarov a nakoniec bolo osadených päť stožiarov verejného osvetlenia. Ide o šesť metrov vysoké pozinkované oceľové kužeľové stožiare a 70 W svietidlá so sodíkovou výbojkou pripojené k zemnému vedeniu položenému v minulosti, počas realizácie prípojok nízkeho napätia pre rodinné domy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri