Parkovanie na Ul. M. Mišíka22. 4. 2013 10:50

V meste pribudnú ďalšie spevnené plochy  na Ul. M. Mišíka.

Spevnené plochy budú vybudované oproti budove prokuratúry, súbežne s bytovým domom. Hlavný dôvod pre výber tejto lokality bola skutočnosť, že v blízkosti sa nachádza budova materskej školy a zároveň nie sú  v tejto lokalite uložené inžinierske siete.  Budovanie spevnených plôch na Ul. M. Mišíka bolo odsúhlasené výborom volebného obvodu č. 1. Práce by mali byť ukončené do 10. mája 2013 a realizovať ich bude spoločnosť STROJSTAV, spol. s r.o.

Cena diela je podľa  verejného obstarávania 10 tisíc € s DPH a plochy budú realizované z rozpočtu mesta Prievidza. Projektom by malo vzniknúť 18 miest.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri