Plánujú rozšíriť vodovod v časti Hradec27. 2. 2020 08:53

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s plánuje v roku 2020 viaceré investície. Najdôležitejšou je rozšírenie vodovodnej siete v časti Hradec.

Mesto Prievidza zaslalo vodárenskej spoločnosti list s požiadavkami na realizáciu viacerých investícií na úseku dodávky pitnej vody. Na základe požiadaviek zo strany mesta Prievidza zaradila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s do svojho investičného plánu na rok 2020 akciu rozšírenie verejného vodovodu v prímestskej časti Hradec na Ul. Pavlovská.

Okrem rozšírenia vodovodnej siete vodárenská spoločnosť zaradila prípravu investičnej akcie na výmenu potrubia na uliciach B. Slánčikovej, Puškinova, Medzibriežková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri