Počas leta ďalšie investície23. 7. 2020 09:04

Počas letných prázdnin sú na základných a materských školách realizované investičné akcie, opravy a údržba. Celková preinvestovaná suma predstavuje viac ako 1,1 milióna eur.

Medzi najvýznamnejšie investície na základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza patrí výmena okien na pavilóne E na ZŠ Rastislavova, výmena okien na šatniach ZŠ S. Chalupku alebo oprava strechy na ZŠ, Ulica energetikov. V školách sa tiež realizujú údržbové práce ako maľovanie, výmeny podlahových krytín, realizujú sa tiež rôzne opravy, údržba zelene, či inštalácie ventilov na vykurovaní a šetričov vody na vodovodných kohútikoch.

Rekonštrukčné práce a drobná údržba priestorov škôl a školských zariadení budú realizované v odhadovanej sume 200 000 eur. Ďalšie investície predstavuje financovanie projektu na rekonštrukciu dvoch miestností výpočtovej techniky ZŠ Rastislavova vo výške 60 800 eur. Najrozsiahlejšia a najvýznamnejšia investícia realizovaná počas leta je kompletná rekonštrukcia MŠ M. Mišíka v hodnote 930 298 eur.

Rekonštrukčné práce a letná údržba v školách:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri