Pokračujú práce na obnove chodníka na cintoríneLorem ipsum dolor sit amet 15. 8. 2018 13:10

Obnova chodníka na cintoríne na Mariánskej ulici pokračuje štvrtou a piatou etapou.

Stavebné práce na obnove chodníka budú pozostávať hlavne z odstránenia existujúcich vrstiev, z úpravy podložia, vyhotovenia nových vrstiev chodníka. Následne budú osadená nová betónová zámková dlažba a nové betónové obrubníky. Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj svahovanie a zatrávnenie zelene popri chodníku, odvodnenie spevnených plôch, ako aj výškové prispôsobenie v časti piatej etapy prác k novým spevneným plochám vybudovaných v sektore K.

Termín odovzdania staveniska bol naplánovaný na 26. júla 2018. Práce by mali byť ukončené a odovzdané do 60 dní od začatia vykonávania prác.

Z dôvodu dĺžky chodníka a náročnosti prác vykonávaných na jeho rekonštrukcii boli práce rozdelené do piatich etáp. Prvé práce prebehli ešte v roku 2014. Posledná etapa na rekonštrukcii chodníka bude ukončená do jesene 2018.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri