Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 26. januára 201021. 1. 2010 12:04
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 26. januára 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul.
F. Madvu v Prievidzi

Dokumenty k rokovaniu nájdete tu ...

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri