Pri mestskom cintoríne pribudli parkovacie miesta21. 8. 2017 09:53

Odstavné plochy pre vozidlá vznikli úpravou terénu a položením zámkovej dlažby.

V blízkosti domu smútku na Mariánskej ulici v Prievidzi pribudli ďalšie parkovacie miesta. Správa majetku mesta Prievidza úpravou terénu a položením zámkovej dlažby vytvorila spevnené plochy, na ktorých môžu parkovať tri vozidlá. Ide o ďalšie rozšírenie parkovacích plôch v blízkosti cintorína, v minulom roku bolo vytvorených päť odstavných plôch.

Celková cena diela bola vyčíslená na 13 043, 23 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri