Pri mestskom parku budujú 16 parkovacích miest11. 8. 2021 15:06

V týchto dňoch je realizovaná výstavba spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi. Celkovo pribudne až 16 miest s pozdĺžnym parkovaním pre osobné automobily. Práce by mali byť hotové v polovici novembra.

Výstavba odstavných plôch na parkovanie pri mestskom parku je dlhodobou požiadavkou verejnosti. Ľudia žiadajú parkovacie miesta hlavne na účel sprehľadnenia parkovania v predmetnej lokalite. Priestorové možnosti na Riečnej ulici dovoľujú vytvoriť 16 pozdĺžnych parkovacích miest.

Prvá etapa prác spočíva v zabezpečení svahového terénu. Pre komplikovaný terén danej lokality sú práce na stabilizovaní terénu náročnejšie. Celkové náklady na investíciu predstavujú sumu 32 tisíc eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri