Pribudli ďalšie detské ihriskáLorem ipsum dolor sit amet 27. 11. 2013 09:47

V týchto dňoch sa finalizujú posledné práce  na ďalšom centrálnom detskom ihrisku   na UL. P. Benického. V minulých týždňoch boli vybudované už dve  podobné ihriská -  v lokalite Zapotôčky na Ul. J. Francisciho a v lokalite Necpaly na Gazdovskej ulici.

Vybavenie detských centrálnych ihrísk
„Súčasťou každého centrálneho ihriska je množstvo komponentov na hranie, napríklad hojdačky, preliezačky, pieskovisko, lanovky, šmýkala, ale aj odpadkové koše a lavičky. Všetky centrálne ihriská sú oplotené,“ priblížila vybavenie jednotlivých ihrísk primátorka  Katarína Macháčková. Práve v týchto dňoch podalo mesto  projekt, v rámci ktorého sa uchádza o finančné prostriedky na kamerový systém. Ten  by bol v prípade úspešnosti   inštalovaný na monitoring centrálnych ihrísk. Momentálne sa realizujú  záverečné práce na ihrisku Ul. P. Benického s rozmermi 30 x 32 m. Všetky tri novovybudované ihriská sú určené na voľnočasové aktivity pre deti vo veku od 3 do 12 rokov.

Súčasťou centrálnych ihrísk je množstvo hracích komponentov.

Ľudia z Ul. Gavloviča sa dočkali
Presne pred rokom obyvatelia z Ulice A. H. Gavloviča vyjadrili sklamanie z toho, že museli odstrániť svojpomocne vybudované ihrisko. Vybudovali si ho vo svojom dvore a už za krátky čas sa toto ihrisko stalo vyhľadávaným hracím kútikom. Po oficiálnej sťažnosti zo strany niektorých obyvateľov z tejto lokality bolo mesto postavené pred nutnosť jeho odstránenia.  Mesto na svojom pozemku nemohlo zobrať do svojej správy ihrisko, ktoré nespĺňalo bezpečnostné a technické normy. Po rokovaní s obyvateľmi z Gavlovičovej ul. č. 131 sa v roku 2012 mesto zaviazalo, že podľa finančných možností vybuduje v tejto lokalite jedno veľké centrálne ihrisko. Tento sľub sa stal v týchto dňoch realitou - ihrisko pribudlo o niekoľko metrov ďalej na Ul. P. Benického.

Z lokality Ul. Gavloviča museli ľudia svojpomocne vybudované ihrisko odstrániť.

O niekoľko metrov ďalej od lokality Ul.Gavloviča sa buduje v týchto dňoch nové ihrisko.

Sumarizácia detských ihrísk
V roku 2013 mesto vybudovalo tri veľké detské centrálne ihriská. Sú umiestnené na trávnatej ploche  a spĺňajú všetky štandardy a bezpečnostné normy. Ich správcom bude mestská spoločnosť UNIPA, ktorá sa bude starať o ich údržbu a bezpečnosť.:
-    lokalita I. – Ul. P. Benického - ihrisko s rozmerom 30 x 32 m,
-    lokalita II. – Ul. J. Francisciho
- ihrisko s rozmerom 20 x 38 m,
-    lokalita III. – Gazdovská ul.
- ihrisko s rozmerom 25 x 38 m.
Súčasťou detského ihriska na Gazdovskej ulici je aj menšie dopravné ihrisko. To v minulosti slúžilo ako dopravné ihrisko pre najmenšie deti, časom však bolo vandalmi zničené.
Mesto na vybudovanie centrálnych detských ihrísk vyčlenilo sumu 48 807,60 € s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri