Pribudnú nové priechody pre chodcov aj s osvetlením27. 2. 2018 15:18

V Prievidzi pribudnú dva nové priechody pre chodcov. Tie majú zvýšiť bezpečnosť chodcov v lokalitách so zvyšujúcou intenzitou dopravy. Ich zriadením samospráva Prievidze reaguje na podnety zo strany verejnosti.

V meste pribudnú dva priechody pre chodcov. Prvý z nich pribudne pri Základnej umeleckej škole L. Stančeka. Druhý priechod pribudne na vysoko frekventovanej komunikácii pred mestskou galériou Art Point.

Vyššia bezpečnosť detí pred ZUŠ L. Stančeka
Realizácia priechodu pre chodcov pri ZUŠ L. Stančeka na Rastislavovej ulici je v štádiu pred podpisom zmluvy. Dodávateľ prác vzišiel z verejného obstarávania, ktoré je ukončené. Predmetom zákazky je realizácia bezbariérového priechodu pre chodcov na miestnej komunikácii so zabezpečením projektovej dokumentácie pre realizáciu a s výkonom inžinierskej činnosti predmetnej stavby. Priechod bude bezbariérový, s reflexným zvislým dopravným značením a samostatným osvetlením. Súčasťou priechodu pre chodcov bude vodorovné dopravné značenie realizované prostredníctvom studených plastov, aktívne svetlo-emitujúce dopravné gombíky napájané z externého solárneho panelu. Zriadenie tohto priechodu pre chodcov požadujú najmä rodičia detí v súvislosti so zvýšením bezpečnosti žiakov na Rastislavovej ulici a nárastom počtu žiakov v ZUŠ L. Stančeka.

Bezpečnosť chodcov aj pri galérii Art point
V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na realizáciu priechodu pre chodcov pred galériou Art point – teda budovou Kina Baník v Prievidzi. Predmetom zákazky je naplánovaná realizácia priechodu pre chodcov s vybudovaním bezbariérových chodníkov, osvetlením, osadením zvislého a vodorovného dopravného značenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri