Priechody pre chodcov budú opäť bezpečnejšie12. 6. 2017 09:00

Technické služby v súčasnosti nielen obnovujú priechody pre chodcov, ale rôznymi opatrenia zvyšujú aj ich bezpečnosť.

Technické služby mesta Prievidza v tomto období obnovujú vodorovné značenie, teda priechody pre chodcov, a to prostredníctvom klasického nástreku alebo technológiou studeného plastu, ktorý má trvácnejší charakter. Zároveň budú technické služby pokračovať v osadzovaní zvislého dopravného značenia s reflexným okrajom.

Optické zvýraznenie

„V tomto období pracujeme aj na optickom zvýraznení priechodov pre chodcov v dvoch variantoch prevedenia. Prvý, ktorý v súčasnosti testujeme a hľadáme najlepšiu a pre nás najvhodnejšiu technológiu, sú aktívne dopravné gombíky, ktoré emitujú svetlo, teda blikajú. Tie máme v pláne osadzovať predovšetkým v blízkosti škôl a škôlok, napríklad na dvoch priechodoch pri ZŠ S. Chalupku,“ povedal Roman Bartoš, vedúci strediska miestnych komunikácií a správy parkovísk Technických služieb mesta Prievidza.
Priechody, ktoré nebudú opticky zvýraznené aktívnymi gombíkmi, Technické služby mesta Prievidza  zvýraznia pomocou pasívnych gombíkov, ktoré iba odrážajú svetlo od reflektorov vozidiel. V prvej etape je vybratých trinásť priechodov, ktoré budú takto zvýraznené.

Debarierizačné opatrenia

Už v minulom roku prievidzské technické služby pilotne vyskúšali opticky zvýrazniť priechod pre chodcov prostredníctvom solárnych gombíkov.
„Aj v tomto roku ideme do solárnej technológie, ale energiu budeme získavať prostredníctvom externých solárnych panelov a nielen zo samotných solárnych gombíkov,“ zdôraznil Bartoš.
Bezpečnosť na priechodoch pre chodcov je zabezpečovaná aj stavebnými úpravami, a to budovaním deliacich alebo ochranných ostrovčekov tam, kde je to potrebné z dôvodu intenzity dopravy alebo priestorových potrieb. „Pri každom novovybudovanom priechode pre chodcov sa už berie zvýšený ohľad aj na debarierizačné opatrenia, ako aj na opatrenie pre slabozraké alebo nevidiace osoby.  V tomto smere máme v súčasnosti najväčšie nedostatky a ich náprava, respektíve zosúladenie s terajšou platnou legislatívou bude či už časovo, alebo finančné náročné,“ zdôraznil Bartoš.

Zopár čísiel

Technické služby mesta Prievidza majú v správe na území okresného mesta celkovo 142 priechodov pre chodcov. Verejným osvetlením je v Prievidzi osvetlených 26 priechodov.
Na Rastislavovej ulici je jeden priechod zvýraznený solárnymi LED prvkami.

Obnova priechodov aj cez víkendy
Vodorovné dopravné značenie priechodov pre chodcov (plast aj striekanie)  robia Technické služby mesta Prievidza aj počas  víkendov, aby bola čo najmenej negatívne ovplyvnená plynulosť dopravy v meste. Technické služby mesta Prievidza od 5. júna začínajú s obnovou vodorovného dopravného značenia v centrálnej mestskej parkovacej zóne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri