Prievidza má vynovené námestie pred MagurouLorem ipsum dolor sit amet 7. 7. 2015 08:33

V Prievidzi sa dokončila rekonštrukcia námestia J. C. Hronského pred hotelom Magura. Mesto na tieto práce získalo mimorozpočtové finančné prostriedky z eurofondov a stihlo realizáciu diela aj napriek náročným časovým lehotám.

Financie na projekt
Mesto Prievidza získalo na rekonštrukciu námestia finančné prostriedky od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Mimorozpočtové nenávratné finančné prostriedky v  rámci operačného programu Regionálny operačný program - ROP, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel boli pôvodne naplánované vo výške maximálne 913 912,46 €, pričom celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu boli schválené v sume 962 013,12 €. Procesom verejného obstarávania vzišla finálna cena za realizáciu diela vo výške 599 000 eur s DPH. Na financovaní tohto projektu sa mesto podieľala kofinancovaním vo výške 5%.

RTV Prievidza:

Realizácia projektu
Súčasný vizuál námestia je komponovaný tak, aby zapadol do architektonického štýlu sídliska Píly. Rekonštrukciou sa dosiahlo predovšetkým oživenie námestia zvýšenou návštevnosťou ľudí, ktorá je zabezpečená inštaláciou detských hracích komponentov priamo na námestí. „Neskrývam svoju radosť nad tým, že sa nám podaril jeden z našich sľubov, ktorý sme dali našim obyvateľom a tým bola práve rekonštrukcia tohto námestia,“ podotkla k realizovanému projektu primátorka mesta Katarína Macháčková. Ako ďalej pokračovala, „zaznamenávam nespočetne veľa pozitívnych reakcií od ľudí, ktorým sa vynovené námestie páči. Ihneď po sprístupnení plochy začali deti využívať hracie prvky v detskom kútiku. Zachovaná socha z pôvodného námestia je výsledkom toho, že sme dokázali skĺbiť pôvodnú vizualizáciu s novým výzorom námestia.“ Revitalizáciou verejnej plochy sa zjednotil a skultivoval priestor námestia J. C. Hronského, ktoré doposiaľ nebolo zásadne rekonštruované. Na zrekonštruovanom námestí pribudli aj prvky drobnej architektúry ako lavičky, odpadkové koše, svietidlá verejného osvetlenia. Rekonštrukcia Námestia J. C. Hronského patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie investičné akcie v Prievidzi v roku 2015.

Viac zelene oproti pôvodnému námestiu
Rozsah pôvodnej vydláždenej plochy sa po rekonštrukcii námestia zmenšil na úkor rozšírenia zelene, stromov a kvetinových záhonov. V Porovnaní s pôvodným vizuálom, pribudli na námestí nové mladé stromy. „Počítame, že za 5 rokov, keď novovysadené mladé stromy vyrastú, vytvoria peknú stromovú alej, ktorá bude tomuto priestoru dominovať,“ doplnila primátorka. Okrem väčšieho počtu stromov, obsahuje námestie aj vysadené okrasné kríky, novú kvetinovú výzdobu a značne rozšírenú trávnatú plochu v priestore od hotela Magura, ktorá nahradila pôvodnú betónovú dlažbu. „Z pôvodného betónového tvaru sme pre zeleň ukrojili naozaj maximum plochy. Na strane druhej si musíme uvedomiť, že námestie je verejná plocha určená na kultúrno-spoločenské podujatia na ktorých sa má stretávať väčší počet osôb. Som rada, že architekti našli vyvážený rozsah medzi dlažbou a zeleňou,“ uzavrela primátorka Macháčková.

Charakteristika námestia J. C. Hronského
Námestie J.C. Hronského je dominantou sídliska Píly, ktoré sa budovalo začiatkom 50-tych rokov 20. storočia. Bytové domy na tomto sídlisku sú typické originálnymi fasádnymi sgrafitami a figurálnou výzdobou autorov Bleya, Fedoru, Vysočana, Klimčáka a Štrompacha. Predmetná lokalita bola v roku 2011 prievidzským mestským zastupiteľstvom zaradená medzi nehnuteľné pamätihodnosti Prievidze. Štýl tzv. SORELY – socialistického realizmu, je v Prievidzi rozsahom jedným z najrozšírenejších na Slovensku.

samostatne dopytovo orientovaný projektu
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do vašej budúcnosti
www.ropka.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri