Prievidza najúspešnejšiaLorem ipsum dolor sit amet 26. 11. 2014 14:58

Národné osvetové centrum v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi a mediálnou podporou týždenníka Obecné noviny vyhlásilo v júni 8. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2014 o najlepšiu kroniku a monografiu obce, mesta. Do súťaže bolo prihlásených celkom 26 obecných a mestských kroník a 58 monografií.

Začiatkom novembra zasadla odborná hodnotiaca porota a dnes, 26. novembra 2014, sa uskutočnilo v Etnografickom múzeu v Martine vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení.   V kategórii kronika krajského a okresného mesta sa medzi krajskými mestami podarilo získať prvenstvo mestu Trenčín. Prievidza získala prvé miesto v kategórii okresných miest a zároveň získala prvé miesto v kategórii vedecká alebo vedecko-poularizačná monografia mesta alebo mestskej časti. Ocenenie za najlepšiu kroniku okresného mesta prevzala z rúk predsedu poroty Anna Kocnárová, kronikárka mesta Prievidza a ocenenie za najlepšiu monografiu mesta Helena Dadíková, predsedníčka komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi.                 

Prvenstvo  za najlepšiu kroniku okresného mesta získala Prievidza nielen vďaka kvalitnému obsahu kronikárskeho zápisu z roku 2012, ale aj za to, že kroniku vedie aj v ručnom prepise, čo sa stáva stále viac zvláštnosťou. Ručný prepis kroniky zabezpečuje pre mesto A. Jeleneková.

Ocenenie Monografie Prievidze je výrazom vyjadrenia kvality obsahu a spracovania histórie mesta. Mesto Prievidza vydalo k Roku výročí (2013) knihu PRIEVIDZA MONOGRAFIA MESTA. Publikácia ako jedna z mála prináša komplexné informácie o meste do roku 1948. V ôsmich rozsiahlych kapitolách knihy sa píše o prírodných pomeroch mesta a blízkeho okolia, o jeho histórii a živote od praveku cez stredovek a novovek až po rok 1948. V poslednej kapitole sú spracované pamiatky Prievidze. Úspech dosiahlo mesto vďaka  kolektívu autorov, ktorí sa pod vedením Prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc. z UK v Bratislave podieľali na   tvorbe 272 stranovej plnofarebnej  publikácie.   Prievidza ako jediná samospráva z miest získala v súťaži obe cenné trofeje.

-eda-


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri