Prievidza osvietlila aj tretí kostol20. 8. 2014 12:40

Po osvetlení najvýznamnejších historických a kultúrnych pamiatkach v Prievidzi, Kostola Najsvätejšej Trojice a farského Kostola sv. Bartolomeja, ktoré sa realizovalo vo vianočnom období 2013, sa radnica mesta pustila do osvetlenia aj tretej sakrálnej pamiatky, Mariánskeho kostola.

Osvetlenie Mariánskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie bude spustené počas prievidzských hodov. „Naše sakrálne pamiatky sú významnými dominantami mesta a patria k jeho neodmysliteľnému koloritu. Po osvetlení dvoch kostolov sme zaznamenali nespočetné množstvo pozitívnych ohlasov a aj preto sme zrealizovali projekt osvietenia Mariánskeho kostola.  Osvetlením týchto pamiatok sme zvýraznili ich historický i sakrálny význam,“ opísala dôvody tohto kroku primátorka mesta Katarína Macháčková.

RTV Prievidza:

Osvetlenie všetkých kostolov bude zapínané a zhasínané spoločne s verejným osvetlením počas celého roka. Projekt realizovala mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, spravujúca verejné osvetlenie. Technickým službám zostane na starosti aj trvalá správa a údržba osvetlenia týchto kultúrnych pamiatok.

Mesto Prievidza sa v roku 2013 rozhodlo osvetliť piaristický Kostol Najsvätejšej Trojice a farský Kostol sv. Bartolomeja pri príležitosti Roka výročí, počas ktorého si obyvatelia pripomínali 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste (v listine Zoborského opátstva) a 630. výročie udelenia kráľovských výsad (uhorskou kráľovnou Máriou).


O kostole
Kostol je pôvodne neskororománsky (národná kultúrna pamiatka), postavený okolo roku 1260. V druhej polovici 15. storočia bol prestavaný karmelitánmi, ktorí tu mali kláštor, spomínaný ešte v roku 1496. Kostol bol upravený začiatkom 16. storočia a neskôr v rokoch 1687 a 1805. Kostol stojí na území bývalého románskeho hradiska, pod ktorým ležala pôvodná osada spomínaná ešte v roku 1113. Hlavný oltár je barokový, ambitový z prvej štvrtiny 16. storočia. Bočný oltár je barokový z konca 17. storočia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri