Prievidza spúšťa používanie zapustených kontajnerov16. 4. 2019 13:24

V Prievidzi uviedli do prevádzky zapustené kontajnery. Zber komunálneho odpadu prostredníctvom podzemných kontajnerov bude doplnený o senzory, ktoré budú hlásiť naplnenosť kontejnerov.

Väčšina odvozov nádob na komunálny odpad sa realizuje cyklicky, bez znalosti reálneho stavu ich zaplnenia. Ak by operátor zberových služieb poznal aktuálny stav zaplnenia kontajnerov, dokázal by efektívne plánovať odvoz len tých, u ktorých je to skutočne potrebné. Nedochádzalo by k situáciám, kedy sa zvoz zbytočne predlžuje a zdražuje odvozom prázdnych či poloprázdnych kontajnerov. V Prievidzi sa v tomto smere zavádzajú novinku – kombináciu využitia snímača naplnenia zapustených kontajnerov a mobilnej aplikácie.

Podzemné kontajnery v prevádzke
Prievidza v uplynulých dňoch uviedla do prevádzky podzemné kontajneri na komunálny a triedený odpad. Projekt zefektívnenia zberu komunálneho a triedeného odpadu technológiou podzemných kontajnerov bol rozdelený do dvoch častí. Do prevádzky bolo uvedených prvých 10 stojísk na komunálny odpad, plast, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovy, čo predstavuje 40 kontajnerov. Celkovo sa v Prievidzi plánuje vybudovať 14 stojísk s 56 kontajnermi. Stojiská sa nachádzajú na uliciach M. Hodžu 2 a 4, Nábrežie sv. Cyrila 7, 14, na Ul. A. Škarvana (Dlhá 6 a 22), na Dlhej ulici 36, 44, a 48 a na Nábreží Sv. Cyrila 29.

Mapa z rozmiestnenými kontajnermi:

Smart technológia
Od 1. decembra 2018 boli postupne inštalované snímače na zabudovaných podzemných kontajneroch na komunálny odpad. Snímače na vlastné náklady zakúpila a montáž zabezpečila spoločnosť T+T a.s. Žilina, ktorá zabezpečuje v Prievidzi vývoz komunálneho odpadu. Snímače sú určené na monitorovanie množstva odpadu v jednotlivých kontajneroch.

„Snímače budú nápomocné pri optimalizácii zvozu komunálneho odpadu s pozitívnym ekologickým dopadom. Myslím, že takto doplnená logistika a spolupráca pri nakladaní s odpadom nás v rámci Slovenska dostáva kvalitou v nakladaní s komunálnym odpadom výrazne do popredia, aj keď zatiaľ len v centrálnej časti nášho mesta,“ priblížil zástupca primátorky Ľuboš Maxina. Snímače budú nainštalované na všetky stojiská so zapustenými kontajnermi, ktorých bude celkovo 14.

Inteligentné monitorovanie, ktoré šetrí čas a zdroje
Senzory sú založené na ultrazvukovej technológii. Sú robustné, vodeodolné a nárazuvzdorné, pričom ich výdrž dosahuje 10 a viac rokov. Senzory sú na požiadanie vybavené signalizáciou pre prípad požiaru a kontrolou vertikálnej pozície, ktorá upozorní na prevrátenie kontajnera. Senzory vedia navzájom komunikovať v tzv. „mesh sieti“, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady na prenos údajov.

Snímače umožňujú získať prehľad o aktuálnom stave zaplnenia monitorovaných kontajnerov, informácie o výške a odhadovanom objeme odpadu zvlášť pre každý kontajner. Vďaka tomu je možné efektívne a rýchle plánovanie odvozu odpadu, lepšie plánovanie, navigácia aj kontrola optimálnej trasy odvozu. Tým je možné znižovať náklady na pohonné hmoty a opotrebovanie vozidiel a šetriť životné prostredie, znižovať emisie a hlučnosť.

Sensoneo aplikácia
Zmeny vo vývoze komunálneho odpadu prináša aj spustenie Sensoneo aplikácie, ktorá pomôže pri vývoze komunálneho odpadu. Prostredníctvom aplikácie bude v režime „Operátor a Vodič“  možné detailne sledovať aktuálne stavy zaplnenia všetkých monitorovaných kontajnerov. Aplikácia tiež efektívne naplánuje odvoz odpadu a vodiča naviguje podľa optimálnej trasy. Počas prebiehajúceho výjazdu (odvoz odpadu) môže vodič prostredníctvom rôznych funkcií informovať operátora alebo stredisko o zmenách na stojiskách, poškodeniach a podobne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri