Prievidzská samospráva je najotvorenejšia v Trenčianskom krajiLorem ipsum dolor sit amet 12. 12. 2012 19:19

Nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) publikovala výsledky hodnotenia transparentnosti 100 najväčších samospráv na Slovensku. V rebríčku prieskumu Otvorená samospráva 2012 sa Prievidza umiestnila na 14. mieste, čo je najlepšie umiestnenie medzi samosprávami Trenčianskeho kraja.

V tohtoročnom hodnotení dosiahla Prievidza celkový výsledok 60 % a známku B. V porovnaní s posledným hodnotením samospráv, ktoré TIS realizovala v roku 2010, ide o výrazný progres. Hornonitrianska samospráva sa z 37. miesta (skóre 42 % a známka C-) posunula v rebríčku na 14. miesto, čo je zlepšenie o 23 miest. Aj vďaka tomuto výraznému zlepšeniu sa Prievidza umiestnila v rebríčku najlepšie medzi samosprávami Trenčianskeho kraja.

Hodnotenie TIS meria kvalitu formálnych pravidiel na základe 111 ukazovateľov, ako napr. počet rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávaní o pochybeniach v tendroch vyhlásených mestom, forma zverejňovania zoznamu zmlúv a faktúr na webových stránkach, alebo existencia etického kódexu zamestnancov úradov.

Predaj a prenájom majetku: Prievidza v TOP 3
Vysoko nad celoslovenským priemerom (22 %) sa Prievidza umiestnila v hodnotení oblasti predaja a prenájmu majetku, kde dosiahla 70 % a je medzi TOP troma mestami na Slovensku spolu s Martinom a samosprávou mestskej časti Bratislava-Staré mesto.

„Až 81 zo sto hodnotených miest na webe nezverejňuje výsledky súťaží na predaj majetku. Prievidzi určite pomohlo najmä to, že všetky informácie o prenájmoch a predajoch majetku zverejňujeme na internete, vďaka čomu sú verejnosti kedykoľvek dostupné,“ približuje JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Celoslovensky piate miesto sa podarilo Prievidzi dosiahnuť v oblasti personálnej politiky, čo je pre samosprávu takisto úspechom. „Práve predaj a prenájom majetku a prijímanie zamestnancov ostávajú podľa TIS celoslovensky najmenej transparentnými oblasťami. Aj preto sú pre nás dobré výsledky v týchto dvoch oblastiach potvrdením zmysluplnosti úsilia pri zavádzaní protikorupčných mechanizmov,“ dodáva Macháčková. Medzi TOP 10 mestami sa Prievidza umiestnila aj v hodnotení otvorenosti územného plánovania a stavebného úradu a v hodnotení otvorenosti oblasti obecných podnikov a investícií.

Transparentné mesto
Mesto Prievidza od roku 2010 v spolupráci s Transparency International Slovensko realizuje projekt Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení, verejnosti skôr známy ako program Transparentné mesto. Jeho hlavným cieľom bolo zistiť stav riešenia politík v citlivých oblastiach a pripraviť protikorupčné opatrenia pre vybrané oblasti činnosti mesta Prievidza. V súčasnosti prievidzská samospráva dokončuje implementáciu opatrení do praxe. Opatrenia sa realizujú napríklad dopĺňaním interných smerníc, vydávaním  nových všeobecne záväzných nariadení, etických kódexov alebo zverejňovaním nových informácií na webovej stránke.

„Práve v čase hodnotenia sme sa venovali implementácii opatrení v oblasti dotačnej politiky a etiky zamestnancov. V týchto oblastiach sme preto dosiahli horšie výsledky, no keby sa hodnotilo o pár mesiacov neskôr, bol by náš výsledok oveľa lepší,“ komentuje výsledky Alojz Vlčko, splnomocnenec pre etiku a protokol z prievidzskej radnice. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi už napríklad schválilo nové všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií. V ňom sa dbalo predovšetkým na zvýšenie transparentnosti procesu poskytnutia dotácie a zníženie voľnosti pri rozhodovaní o ich prideľovaní.

TIP: Podrobné výsledky hodnotenia otvorenosti prievidzskej samosprávy

Celkovo sa transparentnosť samospráv mierne zvýšila
„Mestá a obce hospodária s 3,5 miliardami eur ročne. V 100 najväčších samosprávach Slovenska žije 2,7 milióna ľudí. Transparency International Slovensko zhodnotila, nakoľko je vedenie týchto samospráv naklonené otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom. Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov," uviedol riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.

Celkovo sa transparentnosť slovenských miest dva roky od komunálnych volieb mierne zvýšila. Čiastočne to súvisí s prijatou národnou legislatívou (povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr, masové zavedenie elektronických aukcií), a čiastočne vlastným zlepšením samospráv najmä v oblastiach zverejňovania materiálov zo zasadnutí zastupteľstiev. Podľa prieskumov TIS ale ostáva nedôvera verejnosti vysoká - takmer každý tretí občan predpokladá vysokú mieru korupcie v samospráve.

Veľká mapa s prehľadom všetkých hodnotených miest

Zdroj: SME.sk

Pozrite si aj kompletné výsledky v ostatných mestách a metodológiu

Legenda pre celkové skóre v percentách:

cer.jpg < 40% ruz.jpg 40 - 50% mod.jpg 50 - 60% zel.jpg > 60%


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri