Privádzač do Prievidze je opäť osvetlenýLorem ipsum dolor sit amet 15. 7. 2014 08:34

Po úspešnej rekonštrukcii svetelnej signalizácie križovatky cesty I/64 - Ul. Matice slovenskej - Nábrežie sv. Cyrila - Nábrežie sv. Metoda bol v týchto dňoch dokončený projekt osvetlenia cestného privádzača v smere od Novák. Po šiestich rokoch tak bol tento dôležitý dopravný uzol mesta opäť osvetlený.

Náplňou realizovaného projektu bola výmena 94 svietidiel na privádzači do Prievidze v smere od Novák, ktorého osvetlenie bolo dlhodobo nefunkčné a v technicky zastaranom stave. Vďaka vyčleneniu potrebných financií na revízie verejného osvetlenia a následné odstraňovanie zistených porúch, bolo možné vykonať práce zabezpečujúce funkčnosť osvetlenia na tomto dôležitom dopravnom uzle. 

Práce boli realizované počas mesiaca jún a vodiči sa v tomto období stretávali s dopravnými obmedzeniami na vjazde do mesta. Po ukončení všetkých prác však je  hlavná dopravná tepna do okresného mesta po šiestich rokoch opäť adekvátne osvetlená, čím došlo k zásadnému zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Identifikácia a odstraňovanie porúch na osvetlení boli realizované  už počas uplynulého roka – revízie, zemné práce, výmena káblových polí, nátery stožiarov atď. V tomto roku Technické služby mesta Prievidza vymenili svietidlá a rozvádzač. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 28 600€.

„Význam tohto projektu spočíva najmä v tom, že tento dôležitý dopravný uzol a vjazd do mesta z rýchlostnej cesty bol šesť rokov nefunkčný a neosvetlený. Jeho sfunkčnením sa výrazným spôsobom zvýši bezpečnosť cestnej premávky na tomto úseku,“ opísala dôvody rekonštrukcie projektu primátorka mesta Katarína Macháčková.  Inštaláciou moderných technológii je jeho prevádzka o približne 50% úspornejšia ako prevádzka osvetlenia v pôvodnom stave.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri