Registrácia odídencov z Ukrajiny14. 4. 2022 11:44

V súvislosti s vyplácaním finančných príspevkov oprávneným osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny na území mesta Prievidza, je povinnosťou odídenca raz mesačne osobne oznámiť MsÚ v Prievidzi, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.

Pre tieto účely bude v termíne od 25.4. do 29.4.2022  na MsÚ v Prievidzi, na Námestí slobody č.14, prízemie, č. dverí A 9 (vedľa pokladne) zriadená služba, kde  túto skutočnosť môžu odídenci z Ukrajiny oznamovať v čase úradných hodín MsÚ. Odídenci sa preukážu dokladom odídenca alebo dokladom dočasného útočiska, v ktorom je uvedená adresa nehnuteľnosti, v ktorej sú ubytovaní, prípadne mesto Prievidza.

Registrácia odídencov z Ukrajiny:
Pondelok: 7.00 hod – 12.00 hod; 12.45 hod – 15.30 hod
Utorok: 7.00 hod – 12.00 hod; 12.45 hod – 15.30 hod
Streda: 7.00 hod – 12.00 hod; 12.45 hod – 16.30 hod
Štvrtok: 7.00 hod – 12.00 hod; 12.45 hod – 15.30 hod
Piatok: 7.00 hod – 12.00 hod    

Ďakujeme za spoluprácu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri