Rekonštrukcia chodníka na Mierovom námestí9. 6. 2015 08:00

Mestský úrad v Prievidzi finalizuje prípravu podkladov pre ďalší projekt, v rámci ktorého sa dočká opravy chodník na Mierovom námestí. 

Opravou tohto chodníka reagujeme na nespočetné podnety od obyvateľov bývajúcich na sídlisku Píly, obzvlášť seniorov a tých, ktorí chodia nakupovať do predajne Lidl.  Týmito rekonštrukciami zabezpečíme bezpečné prepojenie sídlisk Píly a Mládež,“ opísala dôvody opráv chodníka primátorka mesta Katarína Macháčková. Práce budú pozostávať jednak z rekonštrukcií, ale aj rozšírenia súčasného chodníka. Rozšírenie a obnova chodníka bude realizovaná od predajne Lidl na Mierovom námestí po križovatku s Ul. A. Sládkoviča. Chodník bude rozšírený na šírku 2 metre. Povrch chodníka bude dláždený a vstupy na komunikáciu budú bezbariérové. V mieste prudšieho klesania ku komunikácii na úrovni Ul. A. Sládkoviča bude doplnené zábradlie, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov. Cena prác, ktorá vzišla z verejného obstarávania je vo výške 20 345,21 € s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri