Rekonštrukcia Námestie J. C. Hronského spustená1. 4. 2015 16:06

Dňom 23.marca 2015 začala jedna z najvýznamnejších finančných aktivít v Prievidzi, rekonštrukcia priestranstva pred hotelom Magura  - Námestia J. C. Hronského. Termín ukončenia  je podľa zmluvy o dielo do konca mája 2015.

Spoločnosť M – SILNICE Pardubice, a. s., ktorá je úspešným uchádzačom verejného obstarávania, začala po podpise zmluvy stavebné práce v pondelok 23.marca. Revitalizáciou   verejnej plochy sa zjednotí a skultivuje priestor námestia J. C. Hronského, ktoré doposiaľ nebolo zásadne rekonštruované. Na zrekonštruovanom námestí vzniknú spevnené plochy s prvkami drobnej architektúry ako sú lavičky, odpadkové koše, fontána na pitie, svietidlá verejného osvetlenia, pričom najväčšou dominantou budú nové hracie plochy pre deti. Rekonštrukciou spevnených plôch námestia sa vytvorí bezpečná modernizovaná zóna pre pohyb, stretávanie a zhromažďovanie osôb, ktorá bude slúžiť na každodenný pobyt obyvateľom a návštevníkom mesta, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. „Rekonštrukcia Námestia J. C. Hronského patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie investičné akcie v Prievidzi v roku 2015,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková. Všetky práce by mali byť ukončené do konca mája 2015.

RTV Prievidza:

Mesto Prievidza získalo na tento projekt finančné prostriedky od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Mimorozpočtové nenávratné finančné prostriedky v  rámci operačného programu Regionálny operačný program - ROP, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel boli pôvodne naplánované vo výške maximálne 913 912,46 €, pričom celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu boli schválené v sume 962 013,12 €. Procesom verejného obstarávania vzišla finálna cena za realizáciu diela vo výške 599 000 eur s DPH. Na financovaní tohto projektu sa mesto podieľala kofinancovaním vo výške 5%.

Námestie J.C. Hronského je dominantou sídliska Píly, ktoré sa budovalo začiatkom 50-tych rokov 20. storočia. Bytové domy na tomto sídlisku sú typické  originálnymi fasádnymi sgrafitami a figurálnou výzdobou autorov Bleya, Fedoru, Vysočana, Klimčáka a Štrompacha. Predmetná lokalita  bola v roku 2011 prievidzským mestským zastupiteľstvom zaradená  medzi nehnuteľné pamätihodnosti Prievidze. Štýl tzv. SORELY – socialistického realizmu,  je v Prievidzi rozsahom jedným z najrozšírenejších na Slovensku.

Súvisiace články:

Námestie sa ide rekonštruovať


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri