Rekonštrukcia stanice MHD prinesie obmedzenia6. 5. 2020 13:56

Mesto Prievidza v týchto dňoch začalo rekonštrukciu autobusovej stanice v časti mestskej hromadnej dopravy.

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice
Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi časť MHD rieši kompletnú organizáciu a výmenu spevnených plôch pre automobily a pre peších vrátane výmeny jednotlivých skladieb a dopravného značenia. Súčasťou je aj výmena prvkov mobiliáru, autobusových prístreškov a osadenie LCD označníkov. V rámci projektu bude tiež vybudované nové verejné osvetlenie vrátane nových rozvodov. Osvetlené budú aj priechody pre chodcov s prihliadnutím na bezbariérovosť riešenia.

Obmedzenia v doprave
Rekonštrukčné práce sú pre svoj objem rozdelené do štyroch etáp. Zámerom je docieliť, aby práce na seba logicky nadväzovali a minimálne obmedzovali chodcov a samotnú prevádzku stanice.
Rekonštrukcia stanice prinesie viaceré rozsiahle obmedzenia. Časť autobusových spojov bude musieť využívať dočasné zastávky na Ul. T. Vansovej od križovatky s ulicami Nová a Športová po stanicu. Obmedzenia sa dotknú aj dopravy na Ul. A. Hlinku – č. III/1774, a to vyčleneným priestorom vo forme odbočovacieho pruhu smerom na stanicu, ktorý zároveň bude skoro v celej dĺžke využívaný ako dočasná zastávka autobusov. Z pohľadu obmedzení bude najrozsiahlejšou posledná štvrtá etapa, počas ktorej bude potrebné, aby časť autobusov končila svoju dopravu už na Ul. M. Mišíka v centre mesta. Rozsah prác v záverečnej etape totiž neumožní komplexný prejazd stanicou.

Prehľad jednotlivých obmedzení:
- Čiastočná uzávierka ciest: Ul. A Hlinku, Ul. T. Vansovej.
- Úplná uzávierka časti chodníka v staničnom priestore.
- Úprava vodorovného dopravného značenia Bojnickej cesty v km 0,820 až 0,930.
- Úplné zrušenie zastávok MHD na stanici. Zastávky budú presunuté na Ul. T. Vansovej a na odbočovací pruh na stanicu na Ul. A. Hlinku.
- Časť spojov SAD Prievidza bude ako koncovú zastávku využívať Ul. M. Mišíka v mieste zastávok.

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri