Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu Hradec8. 10. 2019 14:19

Ďalšou investíciou do mestskej časti Hradec je rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu. Práce začali v septembri tohto roka.


Rekonštrukcia strechy  spočíva v jej zateplení certifikovaným systémom a v rekonštrukcii bleskozvodného systému. Zároveň bude potrebné vymeniť poškodené stropné kazety a vymaľovanie zatečeného stropu. Cena za rekonštrukčné práce predstavuje sumu 31 708 eur s DPH. Práce by mali byť ukončené ešte v jesenných mesiacoch.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri