Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v Malej Lehôtke5. 12. 2018 10:23

Mesto Prievidza vyčlenilo finančné prostriedky na rekonštrukciu Kultúrneho domu v mestskej časti Malá Lehôtka.

Obyvatelia Malej Lehôtky sa môžu tešiť na ďalšiu investíciu do kultúrneho domu. V rámci projektu sa bude realizovať zateplenie certifikovaným systémom s použitím polystyrénu EPS a v rekonštrukcii bleskozvodného systému. Suma za túto rekonštrukciu, ktorú mesto Prievidza vyčlenilo z rozpočtu mesta je 54 350,56 eur s DPH.

"Dlhodobejšie sa snažíme rozdeľovať finančné prostriedky mesta nielen pre sídliska a časti mesta Prievidza, ale aj pre mestské časti. Po rekonštrukcii exteriéru a interiéru kultúrneho domu v Malej Lehôtke sme sa rozhodli pre rekonštrukciu strechy tejto budovy, ktorá zavŕši komplexnú prestavbu tohto objektu. Rada by som taktiež uviedla, že aj táto investícia je dôkazom, že nerobíme len pred voľbami, ale snažíme sa pracovať systematicky a kontinuálne," uviedla primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri