Rekonštrukcie ciest II. etapa20. 8. 2013 15:33

V týchto dňoch začala druhá etapa rekonštrukcie ciest a chodníkov. Prosíme obyvateľov, aby na cestách ktoré budú rekonštruované neparkovali svoje vozidlá. Odparkované autá značne komplikujú asfaltovanie ciest.

V druhej fáze sú opravované cesty :
ďalšia časť Ul. M. Gorkého, Ul. A. Bernoláka, Ul. I. Bukovčana a Ul. Veľkonecpalská.

Obyvateľov prosíme o zhovievavosť a pochopenie.

V rámci týchto opráv budú rekonštruované miestne komunikácie v  rozsahu 20 tisíc m2 a 455 m2 chodníkov. Opravované budú cestné komunikácie - Ulica G. Švéniho, Veľkonecpalská, Ulica P. J. Šafárika., Ulica B. Björnsona, Ružová, Ulica I. Bukovčana, Ulica M. Gorkého, Ulica A. Bernoláka, Ulica I. Krasku a taktiež vybrané chodníky. Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené do konca septembra. Opravy cestných komunikácií budú do konca roka pokračovať ďalšou etapou. V tomto roku plánujeme preinvestovať na opravy ciest okolo 1 milión eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri