Relácia mestského rozhlasu na 27. týždeň7. 7. 2022 07:05

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 27. týžd

Informujeme, že v dňoch 11. až 15. júla dôjde z dôvodu plánovanej opravy, údržby a revízie Tepelného napájača k odstávke tepla. V uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitková voda dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania teplom.

Oznamujeme Vám, že mestská krytá plaváreň bude  zatvorená z technických príčin v termíne  od 11. do 20.7.2022


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri