Revitalizácia Plastiky mieru8. 11. 2017 14:34

Samospráva Prievidze začína s revitalizáciou umeleckého diela, ktoré vytvoril akademický maliar Alojz Petráš. Rekonštrukcii predchádzali viaceré právne kroky ako zaradenie Plastiky mieru do majetku mesta.

Opravy zahŕňajú komplexnú revitalizáciu Plastiky mieru, ktorá spočíva v reštaurátorských prácach na objekte ako očistenie, povrchová úprava, rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia diela. Finančné prostriedky budú investované aj do realizácia spevnených plôch a chodníkov, sadovníckych a parkových úprav okolia plastiky a do výsadby novej zelene. Vysúťažená cena za realizáciu revitalizácie je 58 834 €.

Informácie o Plastike mieru
Plastika mieru pred ZŠ na Ul. S. Chalupku je z roku 1973. Deväťmetrové dielo zo špeciálneho plechu vytvoril akademický maliar Alojz Petráš. Plastika mieru je na pilieri zostavená z plechových hranolov, ktoré predstavujú banské šachty. Na vrchole je znázornená holubica, ako symbol mieru a banícke kladivká, ktoré popri šachtách pripomínajú, že Prievidza je banícke mesto.  

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri