Rozšírenie kamerového systému22. 11. 2017 14:49

Kamerový systém mesta Prievidza bude rozšírený o viacero nových otočných kamier v sídliskových častiach. Na tento účel bola použitá aj dotácia z fondu Rady vlády Slovenskej republiky.

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality podporila projekt, pod názvom Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza. V rámci projektu bude nakúpených šesť nových otočných kamier v meste Prievidza spolu s montážou nových kamerových hniezd. Ide o kamery na uliciach Športová, Makovického, Dúbravská, Kútovská, Majerská a Stavbárov.

Mestu Prievidza, na základe projektu bola poskytnutá dotácia v celkovej výške 12 369,36 eur. Dotácia 9 800 eur z fondu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality je vo výške 80 % rozpočtu projektu, 2 569,36 eur sú vlastné kapitálové zdroje Mesta Prievidza. Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje 16 744.56 EUR.

Monitorovací kamerový systém je v prevádzke od novembra 2003 a tvorí súčasť projektu „Bezpečné mesto“.

RTV:

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri