Rozšírenie kamerového systému25. 11. 2016 09:07

Kamerový systém mesta Prievidza bude rozšírený o jednu novú kameru. Ďalšia kamera prejde rekonštrukciou.

Modernizácia kamerového systému v Prievidza bude hradený z rozpočtu mesta. V rámci tejto modernizácie  bude na Ul. A. Hlinku pred hotelom Preuge realizovaná výmena zastaranej analógovej kamery za kameru s vysokým rozlíšením. Na Námestí slobody pribudne nová kamera, ktorá začne snímať doposiaľ nesnímaný verejný priestor. Cena celého diela predstavuje sumu 5857 eur s DPH.

Monitorovací kamerový systém je v prevádzke od novembra 2003 a tvorí súčasť projektu „Bezpečné mesto“. V súčasnosti pod monitorovacím kamerovým systémom pracuje celkovo 24 kamier. Zriadenie kamery na Námestí slobody bude celkovo už 25. kamerovým hniezdom. Z uvedeného počtu je 10 digitálnych kamier, pričom 3 z nich sú otočné, umiestnené na troch detských ihriskách. Súčasťou vybavenia je aj funkcia automatického osvetlenia. Zvyšných 14 kamier má transformovaný analógový signál.

V roku 2015 bolo prostredníctvom kamerového systému zistených 1318 udalostí. Z toho bolo 483 zaznamenaných dopravných udalostí. Ostatné udalosti v počte 835 boli zaznamenané kamerovým systémom ako nedodržiavanie príslušných všeobecne záväzných nariadení mesta (vandalizmus, žobranie,znečistenie verejného priestranstva, voľný pohyb psa, priestupky voči spoločenskému spolunažívaniu, dožiadanie od PZ, monitoring verejných priestranstiev). Z uvedeného počtu zaznamenaných udalostí hliadka mestskej polície len v roku 2015 zadokumentovala celkom 639 priestupkov na mieste a absolvovala 798 výjazdov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri