Rozšírenie mestského rozhlasu16. 3. 2015 08:45

Počas leta 2014 prebrala mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) okrem iných činností aj správu a údržbu mestského rozhlasu v Prievidzi. V posledných dňoch sa zamestnanci TSMPD s.r.o. venovali dlhodobým požiadavkám na rozšírenie mestského rozhlasu hlavne v jednej z mestských častí.

Najnovšie zmeny a údržba mestského rozhlasu sa dotkli mestskej časti Hradec. Mestský rozhlas bol rozšírený  na Pavlovskej ulici a Ulici Pod Hájik v smere až po Družstevnú ulicu. Požiadavky týkajúce sa zrealizovania rozšírenia mestského rozhlasu  pochádzali ešte z rokov 2013 až 2014 a smerovali zo strany obyvateľov a  výboru volebného obvodu. Za účelom  uvedeného rozšírenia mestského rozhlasu bolo potrebné osadiť 3 kusy tlakových reproduktorov, 7 konzol a 200 metrov káblového vedenia. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri