Škôlkari dostali od Slovenských elektrárni nové oknáLorem ipsum dolor sit amet 2. 8. 2013 11:11

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil prvý ročník grantového programu Eko - obec. Jeho cieľom je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární. Program je prioritne zameraný na riešenia ohľaduplné voči životnému prostrediu. Obce môžu v rámci programu realizovať rôzne opatrenia ekologického dizajnu, ako sú energetická efektívnosť v budovách a infraštruktúre, alternatívna doprava, obnoviteľné zdroje energie.

Program pomohol prievidzskej škôlke na Nábreží sv. Cyrila
Do uvedeného projektu sa úspešne zapojila Materská škola na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Materská škola bola zriadená v roku 1976, v súčasnej dobe ju navštevuje 136 detí. Výsledkom dlhodobého nedostatku investícií do komplexu je zlý stavebno-technický stav objektu a vysoká energetická náročnosť. Tepelno - izolačné vlastnosti uvedeného objektu sú na hranici havarijného stavu a prevádzkové náklady  najmä na vykurovanie priestorov sú veľmi vysoké. Dochádza tu k úniku tepla cez okenné a dverové výplne, ktoré sú  technicky v nevyhovujúcom stave.
Predmetom realizovaného projektu v materskej škole je rekonštrukcia - výmena okien a dverí  pavilónu Materskej  školy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Navrhnuté úpravy – výmena výplní otvorov obvodového plášťa za nové,  výrazne vylepšia daný stav. Realizácia aktivít projektu je  predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu,  pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie. Projekt rekonštrukcií v Materskej škole na Nábreží sv. Cyrila podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Rozpočet projektu: 23304,64€
Nadácia Pontis + Enel: 9500€
Kofinancovanie mesto Prievidza: 13804.64€


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri