Školské objekty s rekonštrukciamiLorem ipsum dolor sit amet 28. 10. 2013 09:44

V týchto dňoch sa  finalizujú ďalšie rekonštrukcie na objektoch základných a materských škôl. V základnej škole na Ul. S. Chalupku skončila výmena plastových okien. V materských školách na  Ul. D. Krmana a Ul. P. Benického boli realizované rekonštrukcie väčšieho charakteru.

Investičný dlh  mesta Prievidza je nevyčísliteľný. Budovy v jeho majetku  neboli opravované  už desaťročia. Dlhodobým neinvestovaním   sa znehodnocoval mestský majetok a dochádzalo k zvyšovaniu nákladov na energie. Takýmto príkladom je aj budova ZŠ na Ul. S. Chalupku. Na tejto základnej škole však došlo k výmene okien. „V roku 2013 sa nám podarilo v našej škole vymeniť staré okná za plastové v piatich triedach. Finančné prostriedky nám poskytlo mesto Prievidza v celkovej sume 10 048,86 €. Okná boli menené predovšetkým v triedach, ktoré sa v zimných mesiacoch nedali dostatočne vykúriť,“ priblížil riaditeľ ZŠ Juraj Pasovský.

Rekonštrukcie v materských školách  na Ul. D. Krmana a Ul. P. Benického
Počas letných mesiacov  sa v MŠ na Ul. D. Krmana realizovala výmena okien a dlažby v kuchyni, ako aj hygienický náter v priestoroch kuchyne. Súčasťou rekonštrukcií bola aj modernizácia osvetlenia v 5 triedach a dvoch miestnostiach pre výučbu PC. Predmetom realizovanej zákazky bola aj oprava sociálneho zariadenia  na prvom a na druhom poschodí. Rekonštrukcie pozostávali zo stavebno-inštalačných prác, výmeny kanalizácie, výmeny rozvodov vody v podlahe a v stenách, výmeny všetkých sanitárnych zariadení (WC, umývadlá, sprchový kút, batérie, termostatický ventil zmiešavací), demontáže a následné montáže vykurovacieho telesa a tlakových skúšok. Všetky uvedené rekonštrukčné práce bolo nutné vykonať z dôvodu značne opotrebovanej technológie a hroziaceho havarijného stavu. Za rekonštrukčné práce mesto z rozpočtu vyčlenilo 27 330,78 euro.

Podobnou rekonštrukciou prešla aj Materská škola na Ul. P. Benického. K 1. októbru mesto na opravy a rekonštrukcie v MŠ na Ul. P.  Benického vyčlenilo sumu 14 890, 85 euro. Obsahom prác v boli rekonštrukcie sociálnych zariadení a výmena okien.

Mesto Prievidza vyčlenilo z mestského rozpočtu na spolufinancovanie mimorozpočtových projektov aj na rekonštrukcie v materskej škole na Nábreží sv. Cyrila. Súčasťou tejto rekonštrukcie bola výmena plastových okien a vybudovanie dopravného ihriska v jej areáli. Od investovania do budov mestského majetku a to prioritne do budov základných a materských škôl si mesto sľubuje predovšetkým zníženie nákladov na energie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacích procesov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri