Smernica o hospodárení s bytovým fondom zmení prideľovanie bytov. Má pomôcť zamestnancom nemocnice24. 4. 2022 10:24

Poslanci odsúhlasili zmeny v Smernici o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta. Podľa nového systému v prideľovaní bytov budú mať väčšiu šancu získať byt vo vlastníctve mesta žiadatelia, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach.

Zmeny Internej smernice č. 114 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza boli vykonané z dôvodu potreby úpravy procesu a potreby zmeny režimu prideľovania nájomných bytov so zreteľom na verejný záujem. Ide o okruh žiadateľov, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah s mestom Prievidza, organizáciou zriadenou, založenou mestom Prievidza, alebo s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach. Účelom úpravy okruhu oprávnených žiadateľov je snaha motivovať zamestnancov zotrvať v pracovnom pomere v oblasti zabezpečovania činností na prospech verejného záujmu.

Nemocnica má stále väčší problém s obsadenosťou  požadovaného počtu zdravotných sestier a lekárov. Nedostatok personálu by mohol byť vyriešený tým, ak by v nemocnici pracovali ľudia aj zo vzdialenejších okresov Slovenska. Práve pre tento účel mesto Prievidza ponúka svoje voľné kapacity pre lekárov a zdravotné sestry z NsP Bojnice.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri