Spojovací chodník Necpaly – Kopanice18. 2. 2014 13:12

Jednou z dlhodobých požiadaviek obyvateľov je vybudovanie spojovacieho chodníka medzi mestskou časťou Necpaly a Kopanice. Aj napriek finančnej náročnosti tohto projektu sa realizácia diela spustí už v prvej polovici roka 2014.

Projekt obsahuje vybudovanie chodníka v dĺžke 292 m, ktorý bude spájať Ul. Pod horou v časti Necpaly a Cestu V. Clementisa v časti Kopanice. Chodník bude vyhotovený v šírke 1,5m spolu s osvetlením. Predpokladaná hodnota diela je 65 000,00 € bez DPH. „Vybudovanie spojovacieho  chodníka je v oblasti realizácie a opráv chodníkov pre chodcov jeden z najťažších projektov z pohľadu financií a náročnosti na projekt. Dobrou správou však je, že pozemky pod chodníkom sú usporiadané a lokalita je úplne pripravená na začatie  samotnej výstavby,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková. Samotnej realizácie spojovacieho chodníka sa dožadujú najmä obyvatelia časti Necpaly a Kopanice už niekoľko rokov. Ako ďalej pokračovala primátorka „jedna z požiadaviek na vybudovanie tohto chodníka je aj v zápisnici z roku 2005. Ide teda o dlhodobú požiadavku a som rada, že v rozpočte máme na tento projekt aj finančné krytie.“

RTV Prievidza

Povrch spojovacieho chodníka je navrhnutý zo zámkovej dlažby. Chodník bude v časti schodiska ohraničený cestnými obrubníkmi a súčasťou výstavby   bude aj vybudovanie verejného osvetleniam, umiestneného pozdĺž chodníka. Nakoľko ide o svahovitý terén, chodník bude pozostávať aj zo schodiska, slúžiaceho  väčšej bezpečnosti. Schodisko bude po oboch stranách lemované zábradlím. Pred realizáciou bude potrebné vykonať výrub drevín  a rovnako aj vykonanie náhradnej výsadby po ukončení stavby chodníka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri