Svetelný informačný panel MHD10. 2. 2014 08:30

Cestujúci,  čakajúci na svoj spoj MHD na Autobusovej stanici v Prievidzi  budú lepšie informovaní o cestovných údajoch. V týchto dňoch bol spustený informačný panel, ktorý ukazuje podrobné informácie o autobusoch a linkách MHD na území mesta Prievidza.

Svetelný informačný panel MHD (ďalej len SIP MHD) slúži na informovanie cestujúcej verejnosti o jednotlivých linkách a spojoch MHD v Prievidzi v hlavnom uzle prievidzskej MHD  -  na autobusovej stanici. Panel poskytuje širokej verejnosti informácie o odchodoch, cestovných poriadkoch a trasách jednotlivých liniek a spojov v reálnom čase.

Cestujúci môže na LCD obrazovke informačného panela vidieť najbližšie odchody autobusov MHD z autobusovej stanice aj so smerovaním týchto spojov.  Pomocou dotykovej obrazovky si cestujúci vie vybrať príslušný najbližší spoj a vysvietiť celú trasu tohto spoja na LED mape Prievidze a okolia, ktorá je súčasťou SIP MHD.

Ako priblížil fungovanie informačného panela generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko „trasa liniek sa vysvecuje zelenými svetielkami, zastávky červenými. Názvy všetkých zastávok a časy odchodov z týchto zastávok sa zobrazujú na LCD obrazovke. Cestujúci si môže dotykovou obrazovkou vybrať  konkrétnu zastávku a na LED mape dostane informáciu, kde sa daná zastávka nachádza.“

RTV Prievidza:

SIP MHD obsahuje aktuálne cestovné poriadky MHD.  Cestujúci si okrem najbližších spojov vie pozrieť,  jednoduchým a prehľadným spôsobom, aj odchody a trasy všetkých liniek prievidzskej MHD. Keďže v rámci jednej linky môže byť niekoľko spojov s mierne rôznymi trasami, cestujúci si na LED mape aj na LCD obrazovke  môže overiť,  či daný konkrétny spoj prechádza  po trase s jeho cieľom cesty.

„Inštalovaním informačného panela chceme docieliť vyšší komfort cestujúcich. Keď sme v minulosti hovorili o postupnej modernizácii MHD, mali sme na mysli aj bezplatný internet v autobusoch aj vyššiu informovanosť cestujúcich. Myslím, že spustením informačného panela MHD sa nám podarilo naplniť ďalší z našich cieľov,“ uzavrela primátorka Prievidze Katarína Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri