Úpravy oplotenia na cintorínoch20. 10. 2014 07:56

Počas série jarných stretnutí s obyvateľmi, poukazovali ľudia z častí Hradec a Malá Lehôtka na havarijný stav oplotení v týchto častiach mesta. Do konca októbra bude preto realizovaná oprava na oboch cintorínoch.

Hradec
Práce na cintoríne v Hradci pozostávajú z odstránenia zostávajúcich poškodených častí múrikov, stabilizácia múrikov a vyhotovenie nových častí múru. Okrem týchto prác sa na cintoríne v Hradci realizuje aj odvodnenie podzemných vôd drenážkou. Práce by mali byť hotové už do konca tohto týždňa.

Malá Lehôtka
Práce na cintoríne v časti Malá Lehôtka budú sú vykonávané v menšom rozsahu. Konkrétne dôjde k odstráneniu zostávajúceho múrika od hlavnej brány, osadenie stĺpikov a plotových vložiek. Práce by mali byť zavŕšené do 17.októbra 2014. V prípade dobrého počasia a postupu prác, by mohli dokončiť a odovzdať práce skôr.

RTV Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri