V meste pribudnú fitnes ihriská24. 8. 2016 14:00

Už onedlho pribudnú v Prievidzi exteriérové fitnes ihriská. Prvé z nich pribudne v lokalite Koncovej ulice pri ZŠ Energetikov, kde už začala jeho realizácia. Tento typ ihriska bude v Prievidzi novinkou.

Vonkajšie fitnes ihriská budú obsahovať tréningové prvky, ktoré sú známe predovšetkým aktívne športujúcim ľuďom - trojitý twister, twister + stepper, eliptický trenažér, veslovací trenažér, trenažér dolných končatín, dvojité bradlá, jazdecký trenažér, trenažér chôdze, lavička „ľah – sed“, trojitá hrazda, bicykel, posilňovací stroj na hrudník – dvojitý. Jednotlivé komponenty budú dodané na základe darovacej zmluvy od spoločnosti VEOLIA.

Dopadové zóny ihrísk budú tvorené z plaveného štrku. Realizácia dopadových zón a doplnenie mobiliáru ako lavičiek a odpadkových košov bude zabezpečená mestskou spoločnosťou TSMPD. Za realizáciu dopadových zón a mobiliáru mesto zaplatí sumu 11 162,78 eur.

„Naším zámerom pre tento rok  je vytvorenie nových outdoorových fitnes ihrísk, ktoré bude slúžiť pre voľnočasové aktivity ľudí, tréningové procesy športovcov a v prípade ihriska v blízkosti Koncovej ulice aj pre žiakov miestnej základnej školy,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Fitnes zariadenia sú určené pre všetky vekové kategórie od mládeže až po seniorov. Ihriská budú umiestnené v troch lokalitách:
-  v lokalite I. – Gazdovská ulica (pri existujúcom centrálnom detskom ihrisku). Momentálne je vydané rozhodnutie o využití územia. Jeho realizácia by mohla začať v druhej polovici mesiaca júl.
- v lokalite II. – Šulekova ulica (pri zariadení pre seniorov), je vydané rozhodnutie o využití územia. Po nadobudnutí právoplatnosti budú začaté práce.
- v lokalite III. – Koncová ulica (pri ZŠ Energetikov), začalo sa s jeho realizáciou. Ihrisko ešte nie je dokončené a rieši sa jeho odvodnenie. Prosíme verejnosť, aby nevstupovala do priestoru budúceho cvičiska.

Pribudnú ďalšie detské ihriská
Okrem fitnes ihrísk pribudnú v Prievidzi aj dve ďalšie detské ihriská. Sídlisko Zapotôčky sa dočká veľkého detského centrálneho ihriska. To pribudne na Ul. Bukovčana. Centrálne ihrisko bude oplotené s množstvom hracích komponentov. Práce budú realizované v sume 25 tisíc eur a mesto vynaloží na jeho realizáciu finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. Momentálne je už vydané právoplatné územné rozhodnutie o využívaní územia a je podpísaná zmluva o dielo. Termín ukončenia a odovzdania ihriska je stanovený 12.08.2016.

Ďalšie detské ihrisko pribudne v meste aj na Ul. M. Mišíka. So zástupcom spoločnosti LIDL už bola vykonaná obhliadka vytypovanej lokality na sídlisku Mládež v lokalite Ul. M. Mišíka. Toto ihrisko by malo byť vybudované z dotácie spoločnosti LIDL do konca roka 2016.

RTV Prievidza:

Fitnes ihrisko pri ZŠ energetikov je ešte len vo výstavbe

Fitnes ihrisko pri ZŠ energetikov na Koncovej ulici v žiadnom prípade nie je dokončené. Priestor je vymedzený páskami a ľudia ešte dané stroje nemôžu využívať. Počas výstavby sme po odkrytí vrchnej vrstvy zeminy obnažili značnú vrstvu nepriepustného ílu. Práce na dokončení sťažuje nepriaznivé počasie v podobe každodenných prívalových nočných dažďov. Na základe priaznivej predpovede počasia na najbližšie obdobie sme k dnešnému dňu pristúpili k odčerpávaniu nahromadenej vody. Následne po odčerpaní vody budú začaté práce spojené s odstránením, resp. zmiernením problému hromadiacej sa vody v priestore fitnes ihriska. Momentálne pripravujeme odvodnenie terénu. Práce by mali byť dokončené začiatkom budúceho týždňa.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri