V Prievidzi otvorili mestskú galériu v nových priestoroch22. 4. 2022 08:44

Dňa 21. apríla bola v nových priestoroch slávnostne otvorená mestská galéria v Prievidzi. Galéria Imricha Vysočana sídli v priestoroch zrekonštruovanej národnej kultúrnej pamiatky, Meštianskeho domu na Námestí slobody v Prievidzi.

„Novovzniknutá galéria začiatok svojho pôsobenia zakladá na činnosti občianskeho združenia Art point, ktoré od roku 2012 do roku 2020 fungovalo ako kultúrny bod v Prievidzi. „Dnes sa otvoril plnohodnotný priestor pre najvýznamnejšie umelecké diela z nášho regiónu,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Galéria ponúka významnú regionálnu kultúru

Prvá prievidzská mestská galéria nesie meno Imricha Vysočana – významného slovenského výtvarníka a rodáka z Prievidze. Súčasťou galérie je stála expozícia jeho diel. Okrem stálej expozície diel Imricha Vysočana sú v priestoroch Meštianskeho domu inštalované ďalšie dve výstavy: samostatná výstavná expozícia „Stopa času“ a prvá sprievodná tematická výstava „Zo skicára majstrov“.

V expozícii Stopa času sa nachádzajú diela nežijúcich prievidzských výtvarníkov Jozefa Fedoru, Vladimíra Vestenického, Magdalény a Ľudovíta Štrompachovcov, Vojtecha Petrovicsa, Pavla Bleya a Alojza Petráša. Sprievodná výstava Zo skicára majstrov obsahuje výber kresieb, ilustrácií a grafík dvoch prievidzských výtvarných umelcov – Jozefa Fedoru a Imricha Vysočana. Aktuálne výstavy si verejnosť bude môcť pozrieť od utorka do nedele v čase od 14:00 do 17:00.

„Pokiaľ ide o samotné výtvarné diela, chceme veľmi pekne poďakovať pani Amálii Lomnickej. Vďaka jej dlhoročným osobným vzťahom s pozostalými a priateľmi po vystavujúcich umelcov sme výtvarné diela do galérie získali, či už predajom za symbolickú cenu alebo darom,“ uviedla primátorka mesta. Významná časť vystavených diel, prevažne od pozostalých príbuzných a priateľov umelcov, bola už pred zriadením galérie umiestnená vo verejných priestoroch mesta, najmä v Mestskom dome.

Galéria ako nový kultúrny bod
„V zbierkovom fonde galérie sa aktuálne nachádza 69 obrazov. Mestská Galéria Imricha Vysočana spadá do pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi,“ informuje jeho riaditeľka Dana Horná.

Galéria poskytne priestor aj mladým ľuďom z OZ Cult Creative, ktorí budú organizovať rôzne alternatívne kultúrne podujatia vrátane neformálneho vzdelávania formou workshopov, diskusií a besied ako  aj výstav výtvarného umenia nielen od významných regionálnych a slovenských autorov, ale aj autorov zo zahraničia.

„Keďže jedna z hlavných miestností galérie bude okrem výstavnej činnosti slúžiť aj ako multifunkčný priestor na organizovanie kultúrnych podujatí a koncertov, bolo potrebné, aby sa v takomto priestore urobili potrebné akustické opatrenia. Na korekciu priestorovej akustiky sme použili akustické panely. Panely nielenže absorbujú širokú škálu zvukových zdrojov a vytvárajú príjemnú akustickú atmosféru v interiéri, ale sú aj skvelým dekoračným prvkom,“ doplnila riaditeľka Horná.

O Imrichovi Vysočanovi
Imrich Vysočan už krátko po skončení štúdií nadviazal spoluprácu s redakciou týždenníka Roháč. Popri tom sa systematicky venoval  ilustrátorskej tvorbe. Taktiež zastával významné posty v oblasti umeleckého školstva. Jeho výnimočné ilustrátorské kvality využil i Slovenský film, pre ktorý ilustroval viacero obľúbených rozprávok Pavla Dobšinského. Významne obohatil slovenské výtvarné umenie 20. storočia a pomáhal budovať základy slovenskej výtvarnej moderny. Napriek obrovskej vyťaženosti  na  prelome 50. a 60. rokov 20. storočia svojimi návrhmi sgrafít prispel k jedinečnej výtvarnej výzdobe fasád obytných domov a verejných budov prievidzského sídliska Píly. S Prievidzou, do ktorej sa v roku 1975 vrátil, je spojené ďalšie takmer 20 rokov trvajúce obdobie jeho tvorby.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri