V Prievidzi pribudla stromová aleja23. 4. 2020 09:09

V týchto dňoch v Prievidzi vysádzajú nové stromy. Po celom meste pribudlo až 50 nových stromov. Vysadená bola aj stromová aleja.

Ako býva už tradíciou, aj tento rok zamestnanci strediska záhradníckych služieb mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) zabezpečujú na území mesta náhradnú výsadbu. Samotná výsadba je realizovaná v priebehu 17. kalendárneho týždňa roku 2020. Dreviny budú vysadené v lokalitách pôvodných stromov alebo v ich blízkosti. Výsadba sa realizuje najmä na sídliskách Píly, Kopanice, Necpaly. Na spojovacom chodníku zo sídliska Necpaly na sídlisko Kopanice bola vysadená stromová aleja. Spolu bude vysadených 50 kusov stromov.

Vysádzané boli hlavne kompaktné formy čerešne pílkatej, hrabu obyčajného, lipy malolistej, javora poľného alebo smreku omorikového.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri