V Prievidzi pribudne ďalší chodník19. 11. 2021 13:26

V časti Necpaly mesto Prievidza vybuduje spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou.

V závere novembra sa začne realizácia ďalšej investičnej akcie mesta Prievidza. Výstavba spojovacieho chodníka medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou bola pripravená na základe opakovaných požiadaviek obyvateľov tejto lokality.

Rozsah prác je určený schválenou projektovou dokumentáciou. Kryt chodníka bude realizovaný navrhnutý z betónovej dlažby. Realizácia chodníka musí rešpektovať jestvujúcu niveletu cesty a priľahlé plochy, vjazdy k priľahlým pozemkom, nehnuteľnostiam, napojeniam na existujúce miestne a účelové komunikácie. Cena prác je 12 638,77 eur vrátane DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri