V Prievidzi pribudnú ďalšie parkovacie plochy18. 8. 2021 13:14

V centre mesta, na sídlisku Píly pribudnú nové parkovacie plochy. Na Ul. A Mišúta dôjde k zmene spôsobu parkovania.

V závere mesiaca je naplánovaný začiatok prác na výstavbe nových odstavných plôch na parkovanie. Plochy pribudnú na Ul. M. Hodžu 2-4,  Ul. Malookružná 41-45. Realizáciou nových parkovacích plôch na Ul. A. Mišúta sa upraví spôsob parkovania a státia vozidiel na komunikácií.

Zemné práce – odstránenie podkladov, vytrhanie obrubníkov, hĺbenie rýh, realizácia nových podkladných vrstiev, pokládka betónovej dlažby,  typ zámkovej dlažby. Plochy budú ohraničené osadením betónových obrubníkov a parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným značením.

-    Spevnené plochy Ul. M. Hodžu 2-4: cena s DPH  12 896,95 eur, vznikne 14 parkovacích miest
-    Spevnené plochy Malookružná ulica 41-45: cena s DPH  11 969,47 eur, 10 parkovacích miest
-    Spevnené plochy Ulica A. Mišúta: cena s DPH  8 976,94 eur, 10 parkovacích miest


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri