V Prievidzi vybudujú nový chodník26. 8. 2021 13:27

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na vybudovanie nového chodníka v úseku Necpalská cesta po Ulicu stavbárov. Termín ukončenia a odovzdania diela je stanovený do 75 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Práce budú stáť 7,4 tisíc eur.

Investícia na sídlisku Žabník zahŕňa stavebné práce súvisiace s realizáciou chodníka v úseku Necpalská cesta po Ulicu stavbárov. Kryt chodníka je navrhnutý z betónovej dlažby, s cestnými betónovými a parkovými obrubníkmi. Novovybudovaný chodník bude v dĺžke do 31 metrov a jeho šírka 1,30 metra. Chodník bude oddelený od komunikácie stojatými cestnými obrubníkmi s napojeniami na bezbariérové vstupy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri